Strona glowna

Strona glowna

Telewizja, Internet, radio, prasa, to rzeczy, które nas otaczają, z których korzystamy codziennie. Nie wyobrażamy sobie bez nich życia, ponieważ jest to źródło naszych informacji, wiadomości, rozrywki, kontaktu z innymi ludźmi. Ma wiele funkcji, które na nas oddziałową – informacyjne, kulturowe, rozrywkowe, socjalizacyjne.

Cechą wspólną masowych środków przekazu jest wielki, bardzo często ponadregionalny i ogólnokrajowy (zmierzający do globalnego) zasięg. Treści, które zawierają mają charakter publiczny i są kierowane do wszystkich, którzy są tym zainteresowani.

Najnowsze technologie pozwalają mediom być co raz bardziej powszechne oraz globalne. Głównie jest to sprawa Internetu.

Termin mass media powstał w USA w latach 40 w XX wieku. Zwracał uwagę na główne cech środków masowego przekazu – masowość produkcji, odbiór przekazu, schematyczność, prostota, łatwa dostępność przekazywanych treści.

W Polsce droga masowych środków przekazów była ciężka, bo ograniczana przez różne czynniki. Po wojnie, kiedy radio oraz telewizja się rozwijały, były organiczne na różne sposoby przez ówczesne władze. Podlegały one cenzurze, były narzędziem polityki kulturalnej. Pełniły funkcje propagandowe, edukacyjne, informacyjne zrazem. Często próbowano przedostawać zachodnie wzorce, lecz było to bardzo ciężkie. Dopiero po 1989 roku zmieniły się zasady masowej komunikacji. Zaczęły powstawać prywatne rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, gazety i w tym momencie w życie wszedł Internet z biegiem lat coraz bardziej popularny.

– autor artykułu